Zašto je koenzim Q10 toliko bitan našem telu?

Koenzim Q10 se još naziva ubihinon i prirodno se javlja u organizmu. Ubihinon štiti ćelijsku membranu od oštećenja izazvanih delovanjem slobodnih radikala, sprečava oštećenje proteina i DNK, prenosi elektrone neophodne za stvaranje energije u ćelijama. Ljudski organizam ima sposobnost sinteze koenzima Q10, ali se ona smanjuje posle 30. godine. Kao posledica smanjene produkcije ovog koenzima dolazi do smanjenja energetskih procesa u organizmu, što se najpre primeti na srčanom radu…

Malo je onih koji nisu čuli za koenzim Q10. Takođe je mali broj onih koji istinski znaju i razumeju šta koenzim Q10 suštinski znači. Gotovo po automatizmu, usvojena su izvesna saznanja o ovoj supstanci koja se stvara u ljudskom organizmu. Većina zna da se radi o antioksidansu koji organizam štiti od slobodnih radikala, odnosno pokušava da ga sačuva od bolesti. Farmaceuti, naravno, insistiraju i na njegovoj sposobnosti da preko kozmetičkih preparata usporava proces starenja kože i organizma.

Koenzim Q10 utiče na energetske metaboličke procese, na sagorevanje masti, na fleksibilnost ćelijske membrane. Čuven je po svojoj upotrebi kao antioksidans, tj. usporava procese koji dovode do oštećenja i starenja ćelija i tkiva. Sa godinama se proizvodnja koenzima Q10 smanjuje čak do 80%. Ima sinergističko (pojačavajuće) dejstvo sa glutationom i selenom, koji su takođe moćni antioksidansi. Doprinosi i regeneraciji vitamina E, jednog od najrasprostranjenijih antioksidanasa.
Srce je mišić koji stalno pumpa, a pacijenti sa oboljenjem srčanog mišića imaju izrazit deficit ovog vitamina. Zbog toga je nakon što je razvijena njegova masovna proizvodnja, od strane japanskih naučnika, koenzim Q10 prepisivan kao lek kod srčanih oboljenja u Japanu. Na tržištu je prisutan od 1974. godine, a iz razloga što je to prirodni sastojak organizma nije dovodio do neželjenih dejstava, pa važi za siguran lek, bez pratećih neželjenih posledica. Brojna klinička istraživanja i naučni radovi su potvrdili njegovu efikasnost. Kada je utvrđeno da statini (lekovi koji deluju na smanjenje stvaranja holesterola u organizmu) dovode do deficita koenzima Q10 u srčanom mišiću, počela je njegova rutinska primena uz terapiju statinima (Cholipam, Hollesta, Simvor, Vasilip, Zocor, Atoris, Sortis, Tulip, Lescol).
Koristan je u terapiji postinfarktnog stanja, jer obezbeđuje bolje snabdevanje energijom preostalog zdravog dela srčanog mišića.

Šta kažu naučna istraživanja?

Neka klinička i potvrđena dejstva koenzima Q10 na srčani mišić su:
– smanjenje rizika za nastanak ateroskleroze, suženja krvnih sudova,
– pozitivan uticaj na poremećaje srčanog ritma – aritmije,
– jačanje oslabljenog srčanog mišića, povećanje snage srčane kontrakcije,
– smanjenje rizika od razvoja i posledica angine pektoris i infarkta,
– smanjenje rizika kod operacija na srcu (bajpas, srčani zalisci)
Smanjena koncentracija koenzima Q10 dovodi do slabljenja imunog sistema, malaksalosti, slabosti, akumulacije masnih naslaga.

Da li koenzim Q10 može da se nadoknadi?

Zbog svoje lipofilnosti (rastvorljivosti u mastima) i velike molekulske mase, apsorpcija koenzima Q10 unetog hranom spora je i ograničena. S druge strane, komercijalni preparati su zbog veće rastvorljivosti pogodniji. Na taj način ga je i moguće nadoknaditi. Preparati pokazuju veliku efikasnost i toleranciju i uzimaju se oralno, u dnevnim dozama od 200 do 3000 miligrama, zavisno od stručne preporuke. Jedini neželjeni efekti koji se mogu javiti su glavobolja i blagi gastrointestinalni simptomi prolaznog karaktera u vidu muke, gađenja, povraćanja, dijareje.

Gde je njegova primena najefikasnija?

Kardiovaskularne bolesti su glavno polje istraživanja za primenu koenzima Q10. Poslednja saznanja pokazuju da je njegova uloga izuzetno važna u poboljšanju endotela koji oblaže unutrašnjost krvnog suda i sprečava da štetni agensi prodiru u zid krvnog suda. Poremećaj endotelne funkcije predstavlja rani događaj u razvoju kardiovaskularnih bolesti, koje počinju sa aterosklerozom. Koenzim Q10 sprečava i oštećenje neurona koje može biti uzrokovano ishemijom (neishranjenost), aterosklerozom i toksičnim oštećenjem. Više studija pokazalo je da su upravo oštećenja neurona razlog za nastajanje neurodegenerativnih bolesti kao što je Parkinsonova i Hantigtonova bolest. U Krvi obolelog od Parkinsonove bolesti je i uočeno smanjenje koncentracije koenzima Q10.

Protiv bora i starenja

U kozmetičkom smislu koenzim Q10 našao je široku primenu. Smatra se da tokom godina na kožu deluju brojni unutrašnji i spoljašnji nepovoljni faktori, koji dovode do njenog starenja. Naučnici smatraju da u organizmu dolazi do značajnog pada antioksidansne odbrane zbog smanjenja koncentracije raznih antioksidanasa. Iz tog razloga određeni broj kozmetičkih preparata sadrži kombinaciju raznih antioksidanasa, kao što su vitamini E, C i koenzim Q10. Za njih se veruje da štite ćelijske membrane od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima, zbog čega i nastaje „antiageing” efekat. Ali, s obzirom na to da su ovi preparati na tržištu prisutni relativno kratko, rano je da se govori o njihovom uspešnom delovanju.