Šta je parfem, a šta su toaletna i kolonjska voda?

Parfemirana voda
Miris traje manje od sat vremena. Ovo je najrazređenija vrsta mirisa, uglavnom sadrži od jedan do tri odsto parfemskog ulja u alkoholu i vodi.

Kolonjska voda
Miris traje oko dva sata. To je najstariji izraz za parfem, korišćen u Severnoj Americi za muške mirise. Obično ima od dva do četiri odsto parfemskih ulja u alkoholu i vodi.

Toaletna voda
Miris traje oko tri sata. To je lagana mešavina u spreju, koja sadrži od pet do 15 odsto mirisnog ulja rastvorenog u alkoholu.

Eau de parfum
Miris traje od pet do osam sati. Koristi se kao oznaka i za muške i za ženske mirise, a sadrži od 15 do 20 odsto čistog parfemskog ulja.

Parfem
Miris traje do 24 sata. Naziv je dobio od latinske fraze per fumum (kroz dim). Reč je o najkoncentrisanijem i najskupljem mirisu. Blago masniji, parfem sadrži od 20 do 30 odsto mirisnog ulja.