Šta je intimnost i zašto seks izaziva tako snažne emocije?

Seksualnost je dar koji se najbolje razvija u integraciji s ljubavlju! Njegovo poricanje, i bezosećajna upotreba mogu voditi u izolaciju i bol…

Iako razgovor o seksualnosti nije više tabu kao u ranijim vremenima, ipak i danas ljudi imaju problem kada bi trebalo da razgovaraju o seksu, seksualnim disfunkcijama, fantazijama, perverzijama itd. S druge stane smo preplavljeni seksualnim sadržajima u medijima. Seksualne aluzije su prisutne u velikom broju reklama i uopšteno se seks u medijima povezuje sa najčudnijim sadržajima. Prodajete gume za kola.

Nema problema, reklamiraće ih mlada, poluodevena devojka. Odavno su markentiški stručnjaci shvatili da seks prodaje skoro sve. Verovatno zbog činjenice da se u ljudskom umu seks povezuje sa intenzivnim uživanjem, a to uživanje se onda povezuje sa proizvodom koji se prodaje. Pametno izvedeno. Ali i dalje ne opravdava talas vulgarne seksualizacije prisutne u medijima, kojoj su nažalost i deca izložena.

Zašto je, sa jedne strane, seks toliko prisutan, a sa druge je i dalje tabu tema? Otkud toliko protivurečnosti za nešto čime se ljudi bave otkad je sveta i veka? Pa i pesma kaže „da nije ljubavi, ne bi svita bilo…”. Seks je odgovoran i za naš nastanak. Znači, vredi pričati o tome. Nego, da krenemo redom.

Naši davni preci, pećinski ljudi, mora da su upražnjavali ovu aktivnost, jer da nisu, ne bismo ni mi sada bili ovde. U najranijim, primitivnim zajednicama se nije mnogo filozofiralo o seksu, već se seks upražnjavao i rađala su se deca. Upravo zahvaljujući moćima vezanim za sopstvenu seksualnost su žene i bile privilegovane u vreme matrijarhata, jer muškarci nisu umeli da objasne pojave kao što su rađanje dece i menstruacija, pa su smatrali da su žene tajanstveno povezane sa nekim višim silama, i onda su im prepustili vlast.

Seksualnost kroz istoriju

Žensko telo je odavno simbol plodnosti koja se povezuje sa seksualnošću. Kasnije su muškarci otkrili da žene nisu neka misteriozna božanska bića, pa se odnos moći promenio i od tada imamo partijarhat, gde je muškarac pater familias. Svaki oblik vladavine se zasniva na moći, ali to je već druga tema.

U staroj Grčkoj i Rimu se seksualnost dosta slobodno ispoljavala, u Grčkoj posebno među muškarcima, jer se žene nisu cenile previše, a Rimsko Carstvo je bilo poznato po dvorskim orgijanjima i prostituciji.

Grčki i rimski bogovi su prikazivani kao božanstva sa osobinama ljudi koji su često spopadali nedužne smrtnice, pa je iz tih veza proizašlo dosta znamenitih epskih junaka itd.

Dakle, mitovima su ljudi izražavali način na koji vide bogove, a videli su ih u poprilično slobodnim ponašanjima. Gradjanski brak je u starom Rimu naravno imao svoje moralne aspekte, ali je, na primer, za vreme Oktavijana Avgusta prostitucija cvetala na ulicama, čak su prostitutke morale da se uredno registruju kod vlasti.

U staroj Grčkoj u kojoj se blagonaklono gledalo na prostituciju su na posebnoj ceni bile hetere – neka vrsta visokoobrazovanih prostitutki koje su imale posebnu klijentelu i uživale visok ugled u društvu. Na homoseksualnost se takođe gledalo blagonaklono, pa su mnogi znameniiti Grci imali ljubavnike i pored zakonitih žena. Rimsko carstvo je bilo poznato po razvratu posebno u vreme Nerona i Kaligule.

Što je imperija bila veća i bogatija, to je razvrat u svim oblicima bivao rašireniji. Ovakva vrsta odnosa prema seksualnosti se često naziva pan-seksualizam ili sve-seksualizam, što se odnosi na osobe koje seks upražnjavaju sa svima, uključujući heteroseksualce, homoseksualce, biseksualce itd. Naziv je nastao po grčkom bogu Panu, koji je prikazan kao polu čovek polu koza, izuzetno pohotljiv i prevrtljiv.