Osteoporoza – bolest dama zrele životne dobi…

Osteoporoza je sistemski poremećaj koji se karakteriše smanjenjem mase koštanog tkiva i oštećenjem njegove mikroarhitekture. Posledica ovog poremećaja je smanjena otpornost tj. “snaga” kostiju što može dovesti do njihovog lomljenja…

Osteoporoza se deli na primarnu i sekundarnu. Primarna se javlja kod oba pola nezavisno od starosti, češće kod žena koje su u postmenopauzi zbog nedostatka ženskog polnog hormona estrogena. Sekundarna osteoporoza  je posledica postojanja drugih bolesti ili stanja, primene brojnih lekova (npr. glikokortikoidi) itd.

Faktori koji utiču na nastanak i napredovanje osteoporoze su:

 1. Rana menopauza koja se javlja kod žena mlađih od 45 godina prirodno ili kao posledica ginekoloških operacija sa uklanjanjem jajnika
 2. Dugotrajna upotreba kortikosteroida
 3. Postojanje osteoporoze u porodici po ženskoj liniji, naročito ukoliko postoji podatak da je majka imala prelom kuka
 4. Neuhranjenost
 5. Bolesti jetre i težak alkoholizam ”
 6. Bolesti koje se karakterišu lošom absorpcijom hranjljivih materija u crevima
 7. Bolest štitne i paraštitne žlezde
 8. Hipogonadizam kod muškaraca ”
 9. Reumatoidni artritis
 10. Hronična bolest bubrega
 11. Dugotrajna upotreba lekova koji razređuju krv
Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, stepen osteoporoze se utvrđuje na osnovu merenja gustine koštane mase (T-skor).
Osteopenija (umereno smanjenje koštane gustine) se karakteriše T-skorom ispod -1 do -2,5.
Osteoporoza (teško smanjenje koštane gustine) se karakteriše T-skorom većim od -2,5 i često je komplikovana patološkim prelomima kostiju. Preporuka je da  lečenje treba započeti kod svake osobe koja ima T-skor veći od -2,5, pri čemu su  kriterijumi rigorozniji ukoliko kod pacijenta postoji fraktura i neki od faktora rizika (tada se terapija započinje kod T-skora većeg od -1,5).
Najčešća komplikacija osteoporeze je prelom kostiju. Kosti se lome kako usled težih, tako i kod blažih padova, dizanja manjeg tereta ili savijanja. Najčešći su prelomi kukova i pršljenova. Neretko nakon oporavka ove osobe razvijaju strah, anksioznost, depresiju i smanjuje im se kvalitet života. Smanjuje se snaga mišića ekstremiteta, telesna visina, telo se povija put napred.
Dijagnoza i praćenje bolesti se zasnivaju na medicinskom intervjuu, detaljnom pregledu, proceni faktora rizika i merenju gustine kostiju i to u predelu pršljenskih tela, butne ili petne kosti korišćenjem:
 1. Rentgena: snimci imaju ograničenu vrednost u postavljanju dijagnoze i praćenju bolesti. Ova metoda je značajna za procenu postojanja i težine deformiteta i preloma
 2. DXA (deksa): meri se absorpcija rentgenskih zraka dvostruke energije u pršljenskim telima ili butnoj kosti. Metoda je odlična za postavljanje dijagnoze, određivanje i praćenje efekta terapije
 3. Ultrazvučno merenje gustine petne kosti: metoda je značajna za postavljanje dijagnoze i praćenje bolesti.
Osteoporoza je bolest koja se može sprečiti ili se može usporiti njeno napredovanje. Prema preporukama stručnjaka Ministarstva zdravlja RS, savetuje se:
 1. Prestanak pušenja
 2. Izbegavanje konzumiranja alkohola
 3. Redovno vežbanje uz što više kretanja
 4. Izbegavanje prekomernih dijeta i ekstremnog vežbanja koje može dovesti do poremećaja ili potpunog gubitka menstrualnih ciklusa
 5. Adekvatan unos kalcijuma uz redovno praćenje njegovog nivoa u serumu i urinu
 6. Adekvatan unos vitamina D
 7. Nadoknada hormona u ranoj menopauzi, upotreba bisfosfonata, sintetskih steroida (Tibolon), selektivnih modulatora receptora estrogena
 8. Primena fizikalne terapje radi smanjenja hroničnog bola
 9. Nošenje štitnika za kukove

 

OKRENI TOČAK SREĆE I OSVOJI DO 40 % POPUSTA NA SPRINGWELL-U, SAMO TREBA DA SAČEKATE 30 SEKUNDI DA BI SE OTVORIO TOČAK ZA POPUSTE.

ZA POČETAK KLIKNITE OVDE