Lekar savetuje: Opasnosti pilule za jutro posle

Poremećaj menstrualnog ciklusa, obimna, produžena, ali i nepravilna materična krvarenja su najčešća i najopasnija posledica nekontrolisanog uzimanja hitne kontracepcije, tačnije pilule za dan posle.najpoželjniji načini kontracepcije.

Ove pilule devojkama starijim od 16 godina dostupne su u svakoj apoteci.

– Na našem tržištu prisutne su dve vrste pilula za hitnu kontracepciju. Međutim, kao hitna kontracepcija može se primeniti i materični uložak “spirala”. Hitna kontracepcija u vidu tableta – tzv. “pilule za dan posle” se primenjuje posle nezaštićenog polnog odnosa. Što je vremenski period od nezaštićenog polnog odnosa do uzimanja hitne kontracepcije kraći, njena efikasnost je veća – objašnjava mr sc. med. dr Ilijana Mažibrada, specijalista ginekologije i akušerstva u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

Ona navodi da se zavisno od vrste, tablete pokazuju efikasnost u rasponu najkasnije 72 do 120 sati posle nezaštićenog odnosa.

– Pilula za dan posle na više načina sprečava nastajanje trudnoće, zavisno od faze ciklusa u kojoj je primenjena. Ako kod žene nije nastupila ovulacija (još se nije oslobodila jajna ćelija), pilula će sprečiti da do nje dođe. Ako je pak ovulacija već nastupila pilula će sprečiti da dođe do oplodnje jajne ćelije – kaže doktorka.

Ipak, ona upozorava da pilulu za dan posle nije dobro uzimati bez nadzora i saveta lekara.

– Pilulu ne bi trebalo koristiti dva ili više puta u jednom ciklusu. Ako neko učestalo pije pilulu za hitnu kontracepciju, treba da se javi ginekologu radi saveta o efikasnoj standardnoj kontracepciji čija je primena bezbednija i efikasnija. Nekontrolisana i nekritična upotreba pilule za dan posle može poremetiti ciklus i prouzrokovati obimna, produžena, ali i nepravilna materična krvarenja – naglašava doktorka.

Upravo ta mogućnost da se pilula za dan posle kupi u slobodnoj prodaji učinila je sa jedne strane tu pilulu dostupniju mladim devojkama, a sa druge strane dovela je do česte i nekritične upotrebe tog vida kontracepcije.

– Osim toga, na ovaj način ginekolog nema uvid u broj kupljenih doza i ritam uzimanja ove pilule, što je loše. Upotreba pilule za jutro posle više od jednog puta tokom jednog ciklusa može smanjiti njenu efikasnost. Takođe mogu biti izraženija neželjena dejstva, kao što su mučnina, povraćanje, glavobolja. Ipak najčešće se javljaju nepravilna, produžena ili pak obimna materična krvarenja, koja je ponekad teško zaustaviti – kaže dr Mažibrada