Da li znate šta znače oznake na ambalaži za vodu?

Na dnu svake ambalaže potražite trougao s brojem u sredini. On govori koliko je opasna vaša plastika.

PET (često i PETE)

Te su boce u većini slučajeva namenjene jednokratnoj upotrebi. Postoji mogućnost da ispuštaju teški metal antimon i hemijsku supstancu EPA koja ometa delovanje hormona. Takve boce mogu ispuštati i kancerogene spojeve.

HDP (nekad i HDPE)

Radi se o dobroj plastici, za koju postoji najmanja verovatnoća ispuštanja hemikalija u vodu.

PVC (nekad i 3V)

Ova plastika ispušta dve otrovne hemikalije, a obe ometaju delovanje hormona u ljudskom telu. Uprkos tome, to je još uvek najupotrebljavanija plastika za boce.

LDPE

Plastika koja ne ispušta hemikalije u vodu. Ne koristi se za izradu plastičnih boca, nego uglavnom za izradu plastičnih vrećica za namirnice.