Virus "zavisnost od interneta" ubrzano se širi

Zavisnost od Interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti.

Ona predstavlja savremen oblik zavisnosti koji se manifestuje kao stanje pojedinca u kome je upotreba interneta postala dominantna životna aktivnost koja ga izoluje u odnosu na ostale društvene tokove, i koja stvara negativne posledice po njega i njegovu okolinu.

Znaci zavisnosti od interneta

Vreme provedeno za računarom je najčešće pominjani kriterijum za dijagnostifikovanje poremećaja zavisnosti od interneta i smatra se da je 4 do 6 časova dnevno simptom zavisnosti. Pod aktivnostima u vezi sa Internetom ne može se uzeti u obzir samo on-line boravak na mreži, već i sve ostale aktivnosti koje su u vezi sa mrežom – odgovaranje i pisanje elektronske pošte, rasprave na grupama, čitanje preuzetih vesti, časopisa, članaka, tekstova uopšte i dr.

Međutim, treba napomenuti da je u pitanju 4 do 6 časova slobodnog vremena dnevno, kao i to da ovo može ali i ne mora biti pokazatelj internet zavisnosti. Mnogo sigurniji znaci tj. simptomi internet zavisnosti su: promenjeno ponašanje, provođenje sve više vremena za kompjuterom i internetom, prekid školovanja ili radnog odnosa, zanemarivanje drugih obaveza i interesovanja, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, nesanica, problemi sa kičmom, vidom, sluhom i dr..

Ako ovo analiziramo, doći ćemo do sledećeg zaključka: od 24 časa, prosečno 8 sati se provede u snu i odmoru uopšte. To ostavlja još 16 sati. Pretpostavimo da osoba ima radne ili školske obaveze 8 sati dnevno. To ostavlja još 8 sati za sve ostalo. Uzmimo da minimalno za ishranu i fiziološke potrebe dnevno ode oko sat vremena. Znači, ukupno prosečno slobodno vreme je 7 sati. Od tih 7 sati na Internetu se provede 4 sata.

Vrste zavisnosti od interneta

Internet zavisnost se ispoljava u više oblika:

  • zavisnosti od igranja kompjuterskih igara
  • zavisnost od surfovanja internetom
  • zavisnost od sajberseksa
  • zavisnost od uspostavljanja prijateljskih veza putem interneta
  • zavisnost od internet kockanja
  • zavisnost od kompjutera uopšte

Ovaj oblik zavisnosti je relativno nova bolest, a kako ima karakteristiku masovnosti možemo reći i novi socijalni problem. Naime, 1996. godine je prvi put upotrebljen pojam internet addiction – internet zavisnost. Ubrzo zatim počinju da se otvaraju prve institucije specijalizovane za ovaj problem, a danas ih već ima u čitavom svetu.