Matematička formula koja će izračunati koliko će vaše dete biti visoko

Postoji formula za izračunavanje visine deteta prema visini oca i majke, ali ona nije baš pouzdana, jer su nove generacijemnogo višlje nego prethodne.
Međutim, mi ćemo vam reći kako da izračunate visinu koju će vaše dete verovatno da se postigne, uz napomenu da je za devojke je mnogo preciznije, dok muškarci mogu bezbedno dodati još 5-10 cm.
Saberite visine majke i oca. Rezultat podelite sa dva (prosečna visina od roditelja). Za dečaka dodate 6.5 cm, a za devojčice oduzmite 6.5 cm.