Komplimenti nas stvarno motivišu

Samo napred sa pohvalama

Stara izreka da vas laskanje neće nikuda odvesti nije baš tačna kaže nauka. Tim naučnika je otkrio da zapravo imamo mnogo bolji učinak kada dobijamo komplimente. Ako nam ljudi govore lepe stvari, to nam stimuliše mozak na isti način kao da smo dobili keš kao motivaciju za rad.

Do ovih otkrića je došao tim japanskih naučnika, a ispitivali su bolji uspeh u školi nakon komplimenata i hvala. Kada mozak primi kompliment to ima isti uticaj na njega kao da smo dobili novac. Komplimenti treba da postanu laka i efektna strategija za škole i tokom rehabilitacija, kao i na radnom mestu. Tim je prvo otkrio da  se oblast u mozgu poznata kao striatum aktivira kad osoba dobije kompliment ili keš.
Ali u poslednjem istraživanju otkriveno je da ovaj deo i motiviše osobu da daje više od sebe. U eksperimentu je traženo od 48 odraslih osoba da nauče i ponove specifične pokrete na tastaturi i iskucaju rečenicu što je brže moguće u okviru 30 sekundi.
Kada su savladali vežbu podeljeni su u tri grupe. Jedna je imala kontrolora koji je delio komplimente svakom učesniku pojedinačno,  drugoj su učesnici čuli kako drugi ispitanik dobija komplimente a u trećoj su sami ispitanici ocenjivali svoj učinak. Kada im je sledećeg dana zatraženo da ponove vežbu, grupa učesnika koja je direktno dobila komplimente od kontrolora je imala bolje rezultate od učesnika iz drugih grupa, što pokazuje da komplimenti nakon izvođenja vežbe stimulišu pojedinca da bude još bolji.
Dokazi su su skladu sa teroijom potreba Abrahama Maslova koja je objavljena 1943. u radu “Teorija ljudske motivacije”. Psiholog je verovao da svako ljudsko biće ima osnovne potrebe, a kada najosnovnije kao što su voda i hrana budu zadovoljene, individua počinje da se fokusira na manje krucijalne potrebe, kao što su spontanost i rešavanje problema.
Kao deo potreba, Maslov je rekao da je samopouzdanje faktor od neprocenjivog značaja. On je verovao da svaki čovek mora da se oseti poštovanim  da bi imao samopoštovanje. Većina ljudi pokušava da postigne ovo kroz profesiju ili hobi, gde mogu dobiti priznanje za svoja dela. Kada osoba nema samopštovanje oseća se nesposobnom i slabom. Dakle, kada nekom udelite kompliment, možete podići samopouzdanje i učiniti ga jačim.