Hrana bogata vitaminom B12 i zašto je ovaj vitamin važan za naše telo

Vitamin B12 ( kobalamin ) je veoma moćan i važan vitamin koji obavlja mnoge poslove, sa kojim se održava zdrava krv i nervni sistem.

Koja je uloga vitamina B12 u organizmu ?

Vitamin B12 je uz folnu kiselinu esencijalan faktor sinteze baza adenina, guanina, timina, citozina i uracila. Ti spojevi su građevne komponente DNA, materijalne podloge gena. Stoga bez vitamina B12 i folne kiseline nije moguća sinteza DNA a time ni deoba stanica. Vitamin B12 i folna kiselina su dva vitamina koja su zaposlena na sličnim poslovima u stanici i jedno bez drugog ne mogu.
Vitamin B12 je neophodan svuda gde se stanice množe, tokom rasta organizma, za regeneraciju stanica, za stvaranje krvnih zrnaca itd.

Hrana bogata vitaminom B12 ?

  •      Riba
  •      Spirulina
  •      ŽIVINA
  •      Meso
  •      Jaja
  •      Mleko
  •      Žitarice

Koja je posledica nedostatka vitamina B12 ?

Manjak vitamina B12 se u normalnim okolnostima javlja vrlo retko zbog vrlo malih potreba organizma za vitaminom B12 i velikih rezervi u organizmu. Međutim, nedostatak vitamina B12 i posledice koje iz toga proizilaze javljaju se u dva slučaja:
Totalna vegetarijanska prehrana. Vegetarijanci koji ne konzumiraju nikakvu hranu životinjskog porekla (vegani) toekom dužeg razdoblja izloženi su upasnosti da im se razvije anemija, ali i određeni poremećaj nervnog sistema. Najopasnije je pri tome prisiljavanje dece na vegetarijansku prehranu pri čemu u opasnost dolazi zdravlje deteta.

Istraživanja

• Veruje se da igra značajnu ulogu u stvaranju moždanih predajnika “osećam se dobro”. Prvenstveno dopamina i serotonina;
• Pomaže u popravku oštećenja nerava obolelih od dijabetesa;
• Učestvuje u stvaranju pozitivnog pogleda na sebe i okolinu.