Šizofrenija i fizička aktivnost

Kod osoba kod kojih je dijagnostikovana šizofrenija, svaka vrsta fizičke aktivnosti je od velike pomoći. Razlozi su monogostruki. Najpre, fizička aktivnost poništava neke neželjene efekte lekova koje ovi pacijenti uzimaju, naročito umor i malaksalost, time što energiziraju oragnizam.

Takođe, pozitivno je i to što su tokom bavljenja sportom uglavnom u kontaktu sa drugim ljudima, što je veliki problem osobama obolelim od šizofrenije. Na kraju, fizičkom aktivnošću se smanjuje rizik od gojaznosti koja je česti pratilac ove populacije, a sa svoje strane može doprineti pogoršanju telesnog zdravlja.