Greške pri korišćenju kondoma

Znati kako se pravilno koristi kondom, a koristiti ga nepravilno – može značiti “razliku između života i smrti”.

Novi rezultati istraživanja pokazuju da su greške prilikom upotrebe kondoma (stavljanje kondoma prekasno, nekorišćenje kondoma tokom seksa, neostavljanje prostora pri vrhu kondoma…) uobičajene u svetu.

Istraživači ističu da greške korisnika doprinose tome da stopa (procenat) neuspeha kondoma bude velika; zato dolazi do miliona neželjenih trudnoća i polno prenosivih infekcija. Sve to se može izbeći ispravnom upotrebom kondoma.

“Mi stalno potcenjujemo činjenicu da upotreba kondoma može biti komplikovana”, kaže istraživač Ričard Krozbi, viši naučni saradnik u Institutu Kinsi. “Postoje neka naizgled prosta pravila kojih se striktno treba pridržavati tokom seksualnog odnosa uz upotrebu kodoma”.

Sve u svemu, Svetska zdravstvena organizacija navodi da kondomi imaju 2 odsto stopu neuspeha kada se koriste potpuno pravilno i dosledno. Ali, tipična stopa neuspeha je znatno viša i iznosi čak 15 odsto, uz tipičnu upotrebu kondoma.

Istraživači napominju da je prevladavanje jaza između pravilnog i uobičajenog korišćenja kondoma, veliki zdravstveni problem u budućim naporima za promociju kondoma.

Najčešće greške pri upotrebi kondoma

Istraživači su analizirali 50 studija iz 14 zemalja o upotrebi kondoma. Rezultati su objavljeni u posebnom izdanju časopisa “Seksualno zdravlje” (Sexual Health).

Analiza je pokazala da, iako je najveća opasnost od pucanja kondoma i proklizavanja kondoma, to nisu najveći uzroci “grešaka”. Nepravilna upotreba kondoma najviše utiče na povećanu stopu neuspešnosti (neželjenu trudnoću i polno prenošenje bolesti).

Pored toga, istraživači smatraju da do pucanja i proklizavanja kondoma često dolazi usled nepravilne upotrebe kondoma.

Jedna studija je pokazala da su neke greške usled nepravilne upotrebe kondoma (koje su ispitanici prijavljivali) uzrokovale veće šanse za pucanje ili klizanje kondoma, a često su bile uzrok i pucanja i proklizavanja kondoma tokom jednog seksualnog odnosa.

Najčešće greške prilikom upotrebe kondoma:

  • nekorišćenje kondoma tokom seksualnog odnosa
  • neostavljanje prostora na vrhu kondoma tokom navlačenja na penis
  • ostajanje vazduha na vrhu kondoma
  • stavljanje kondoma obrnuto (naopako, spoljni deo unutra)
  • korišćenje vode kao maziva za lakše stavljanje kondoma
  • pogrešno skidanje kondoma