Očinski instinkt?!

U literaturi – kako stručnoj, tako i popularnoj, verovatno nećete naići na termin “očinski instinkt”. Sa druge strane, ” majčinski instinkt” je termin koji je opšte prihvaćen i koristi se veoma često.

On označava povezanost majke sa detetom, a ova veza se ponekad smatra toliko jakom da može da bude i telepatska (mama oseća detetove strahove bez obzira što nije prisutna).

Iako se veruje da je majčinski instinkt “obavezan”, tj. da ga imaju sve žene – pre svega jer je beba nekoliko meseci bila u maminom stomaku, kao i velike upućenosti bebe na mamu… to nije tako. Niti se podrazumeva, niti je obavezan, pa čak i ako izostane – ne možemo da kažemo da ta žena nije dovoljno dobra mama.

Da zaključimo: niti je majčinski instinkt urođen, niti možemo da tvrdimo kako očinski instinkt ne postoji – samo zato što se ne pominje u literaturi.

Roditeljstvo jeste privilegija, ali ne samo mama, već i očeva. Međutim, da li će i u kolikoj meri tate biti dobri roditelji, zavisi od brojnih faktora. Pre svega, od njihovih emocija prema detetu, potom od sredine u kojoj su odrastali, tj. od toga kakvo je njihovo lično iskustvo detinjstva, od podele poslova, od običaja i sredine u kojoj danas podižu svoju decu…

Ipak, koliko je tata aktivan u vaspitavanju dece, najvećim delom utiču odnosi između njega i mame. Drugim rečima, kada su mama i tata ravnopravni partneri, i kada mame prihvate da tate bolje rade neke stvari vezane za negu bebe… razvija se pozitivna osnova za aktivno učešće tate u vaspitavanju dece.

Ako pogledate pozitivne primere iz svoje okoline – videćete koliko ima divnih očeva. Njihov odnos prema deci je toliko dobar  da se slobodno može reći kako imaju izražen očinski instinkt.

Za razliku od njih, pojedine mame (od kojih se roditeljski instinkt očekuje), odaju utisak da se u svom roditeljstvu uopšte ne snalaze. Naravno, postoje i one mame koje su apsolutno predivne, a nemaju “telepatsku” povezanost sa svojom decom.

Ukratko: na činjenicu koliko ste dobri kao roditelji – ne utiče da li imate pomenute instinkte.

Takođe, s obzirom da niste postali roditelji onog trenutka kada ste se rodili, nezahvalno je govoriti i o majčinskim i o očinskim instinktima kao urođenim.