Loše i dosadno društvo negativno utiče na vaše zdravlje

Prema rezultatima istraživanja urađenog na Univerzitetu Južne Kalifornije, činjenica da li uživate u nečijem društvu ili ne može uticati na to kako vaš mozak procesuira njihove pokrete.

Posmatranje nečijih pokreta kod ljudi često izaziva efekat ogledala, što znači da se delovi ljudskog mozga odgovorni za kretanje aktiviraju čak i ukoliko samo gledate nekoga da se kreće.

Ukoliko ste u blizini nekoga čije vam društvo ne godi, ili nekoga ko je dosadan i naporan, ovaj proces može da krene u pogrešnom smeru, pa ljudi imaju osećaj da se ta osoba kreće usporeno.

Volonterima su predstavljene dve grupe ljudi. Jedni su predstavljeni kao obični ljudi, dok su članovi druge grupe predstavljeni kao neonacisti, kako bi volonteri osećali averziju prema njima.

Kada su ljudi posmatrali nekoga ko im se ne sviđa, deo njihovog mozga, koji se inače aktivira tokom efekta ogledala, desni ventralni premotorni korteks, imao je potpuno drugačiju aktivnost u odnosu na vreme kada su posmatrali osobe u čijem društvu su se osećali ugodno.

Međutim, razlika se primećivala samo kada je dosadna, naporna ili nepoželjna osoba bila u blizini. Kada su volonteri gledali video snimke drugih ljudi, razlika u aktivnosti mozga nije postojala.