Učenje kroz igru

Najbolja priprema za život je ako detetu u prvim godinama omogućite da se dovoljno igra, – jer igranje znači učenje. Deca ceo dan uče kroz igru, bilo uz pomoć svog tela, raznih igračaka, materijala ili kroz igru sa drugom decom.

Čula

Dete postaje svesno svoje okoline preko uva/uha, oka, nosa, usta, ruku, nogu i preko kože. Ono se igra prstima i stopalima, hvata sve što može da dohvati, stavlja u usta. Na taj način uči kako nešto može da zvuči, izgleda, miriše, koji ukus ima, kako stvari opipavanjem oseća i kako se isti razlikuju.

Previše nadražaja

Mala dece se brzo zamaraju. Zato obratite pažnju na signale kao: trljanje očiju, pogled u stranu ili izmenjen pogled, nemir, plakanje… Detetu je potreban podstrek, no i puno vremena, kako bi moglo s nečim da se
zabavlja i od “svog rada” odmori.

Televizija

Televizija je štetna za malu decu. Vaša beba je pri tom preplavljena
utiscima. Te utiske ne može da preradi, a kamoli da iz toga nešto nauči.

Igračke

Bebama je potrebno samo malo igračaka, na primer muzička kutija, mobili u boji, lutka od tkanine, pelena od tkanine, životinja od drveta. Na početku je važno da su igračke od nepromenljive boje, da nisu lomljive, šiljaste, da se mogu prati i da nisu premale, pošto bebe sve ispituju stavljanjem stvari u usta.

Igračke koje ništa ne koštaju

Stavljanje u nešto, vađenje iz nečega, bacanje predmeta i odlaženje po njih, sakrivanje i traženje, pospremanje i raspremanje su igre koje dolaze kasnije. Za tu vrstu igre veoma prikladni predmeti su oni koji se koriste u domaćinstvu, kao što su doze, kutije, lonci i posude. Vaše dete će sve više imati interesovanja za vaš posao. Rado će, na primer, da barata sa kašikama i tiganjima.

Druga deca

Već sasvim mala deca traže društvo druge dece, kako bi u igri zajedno sakupljala iskustva. Gledajte da vašem detetu od malena omogućite da bude što više u društvu sa drugom decom.